ISRC-tietoa äänitteiden tuottajille

Lataa ohjekirja ISRC-koodin käsikirja tästä

ISRC-koodin taustatietoja

ISRC-koodi on äänitteiden kansainvälinen koodijärjestelmä, joka perustuu Kansainvälisen Standardisointiliiton hyväksymään standardiin.

ISRC on tunnistenumero, jonka avulla

  • luodaan puitteet kansainvälisesti kattavaan ja luotettavaan tallenteiden EDI-rekisteröintiin ja luettelointiin,
  • parannetaan valmiuksia hallinnoida tarkasti ja luotettavasti tekijöiden, taiteilijoiden ja tuottajien oikeuksien lisensointia ja perittyjen korvausten tilittämistä oikeudenhaltijoille,
  • helpotetaan massakäytön raportointia (esim. radiosoitot),
  • saadaan mahdollisuudet valvoa oikeuksien lainvastaista käyttöä (piratismi).

Jokaiselle kappaleelle oma koodi

Tuottajan tehtävänä on antaa jokaiselle tuottamalleen ja digitaalisessa muodossa julkaisemalleen äänitteen kappaleelle oma ISRC-koodi. Ts. julkaistavalla tuotteella, esim. CD-levyllä, ei ole omaa ISRC-koodia, mutta kaikilla tällä levyllä julkaistavilla kappaleilla on oma koodinsa. Nk. vakavan musiikin puolella koodi voidaan antaa myös erikseen laajamuotoisten teosten osille.

ISRC-koodia käytetään kaikissa digitaalisissa äänitejulkaisuissa (nykyisin CD, DCC, MD yms.). ISRC-koodi tallennetaan sähköisesti PQ-koodausvaiheessa itse äänitteeseen digitaalisena numerosarjana.

ISRC-koodi pitää antaa myös kaikille niille vanhoille analogisille äänitteille, jotka julkaistaan digitaalisessa muodossa.

ISRC-koodi suositellaan painettavaksi kaikkiin tuotepakkauksiin, ts. myös uusiin analogisiin vinyyli- ja kasettijulkaisuihin sekä CD-pakkauksiin. Myös vanhan digitaalisen materiaalin merkitseminen on suositeltavaa.

Jokaiselle tuottajalle oma tuottajakoodi

Jokaisella tuotantoyhtiöllä on oma tuottajakoodi. Tuottajakoodi voidaan antaa myös tuotantoyhtiön eri levymerkeille yhtiön niin halutessa.

Äänitteille ja musiikkivideoille eri tuottajakoodi
Sekä ääni- että videotallenteita tuottavalla yhtiöllä on hyvä olla eri ensiomistajakoodi eri tallennetyyppejä varten, koska näiden tekijänoikeuskorvaukset perustuvat erilaisiin järjestelmiin.

Yhtye tai luonnollinen henkilö saa ensiomistajakoodin, jos heidät on katsottava Tekijänoikeuslain 46 §:ssä tai 46 a §:ssä säädetyllä tavalla tallenteen tuottajiksi. (Tuottajana pidetään sitä luonnollista tai oikeushenkilöä, joka taloudellisesti vastaa tallenteen tuotannosta. Tuottaja päättää tuotannon aloittamisesta sekä siitä, mitä tuotetaan ja millä tavoin.)

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry antaa tuottajakoodin

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry toimii Suomessa ISRC-koodin käyttöä hallinnoivana ja valvovana paikallisorganisaationa. Musiikkituottajat antaa tuottajille tuottajakoodit sekä tarvittavat ohjeet koodin käytöstä.

Tunnus on maksullinen sekä äänitetuotannolle että musiikkivideotuotannolle ja sen hinta on kummallekin erikseen 75,00 € (sis. alv. 24 %).

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry palvelee kaikkia Suomessa toimivia tuottajia ISRC-koodia koskevissa asioissa.

ISRC-koodin rakenne

Koodi muodostetaan ISRC-tunnusta täydentävän 12 alfanumeerisen merkin avulla seuraavasti:

ISRC FI – AA6 – 13 – 00001
FI = maatunnus, AA6 = tuottajatunnus, 13 = asennusvuosi, 00001 jne = tallennekoodi (5-numeroinen osa)

Maakoodi: tallenteen tuottajan kotimaa/kotipaikka

Tuottajakoodi: Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n antama yhtiö- tai levymerkkikohtainen koodi

Asennusvuosi: vuosi, jolloin tuottaja asentaa koodin tallenteelle. Koodi suositellaan asennettavaksi, kun Master-nauha on valmis tai on tehty päätös tallenteen julkaisusta. Vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa. (vuosi 1999 = 99, vuosi 2000 = 00, vuosi 2005 = 05, 2018 = 18)

Tallennekoodi: vuosittain juokseva numerointi.
Tuottajan itsensä uusien äänitejulkaisujen raidoille antama juokseva numero kunkin vuoden alusta lukien. Numerointi 00001:stä lähtien, annetaan jokaiselle samalla tuottajakoodilla julkaistavalle äänitteen kappaleelle. HUOM! Tallennekoodin tulee olla viisinumeroinen.

Koodin käyttö painettuna

ISRC-koodi suositellaan merkittäväksi painotuotteisiin. Visuaalisessa muodossa koodin eri osat erotetaan toisistaan tavuviivalla. (ISRC FI-AA2-18-00001, ISRC FI-AA2-18-00002, jne.)

ISRC-koodi on muuttumaton

Kappaleelle kerran annettu koodi pysyy aina muuttumattomana ja samana riippumatta siitä, missä yhteydessä äänite julkaistaan. Jos tuottaja tekee kokoomatuotteen sellaisista äänitteistä, joille hän on aiemmin antanut ISRC-koodin, käytetään kullakin kappaleella jo aiemmin annettua koodia.

Mikäli tuotteella julkaistaan sekä jo aiemmin ISRC-koodattuja että aiemmin koodaamattomia kappaleita, tuottaja antaa uuden ISRC-koodin vain ensi kertaa julkaistaville kappaleille.

Mikäli tuottaja antaa tuottamansa äänitteen toisen yhtiön julkaistavaksi, ISRC-koodi säilyy muuttumattomana. Julkaisevan tuottajan on merkittävä julkaisuunsa ISRC-koodi alkuperäisen tuottajan antamassa muodossa.

Muistattehan, että kerran äänitteen kappaleelle annettu koodi ei muutu julkaistaessa sama koodattu ura eri julkaisuilla.

ISRC-koodin tallentaminen

ISRC-koodi tallennetaan sähköisesti digitaalisen masteroinnin yhteydessä itse äänitteeseen. Jätettäessä äänite masteroitavaksi pitää masteroijalle antaa muun labelinfon lisäksi myös kappalekohtaiset ISRC-koodit.

On tärkeää, että tuottaja varmentaa masteroijan kanssa sopimallaan tavalla PQ-koodauksesta tulostettavassa printissä näkyvän ISRC-koodin oikeellisuuden. Eri puolilla maailmaa toimivat PQ-koodausyksiköt ovat tietoisia ISRC-koodista ja käytöstä.

Tuottajan oma ISRC-kooditiedosto

Tuotantoyhtiön/tuottajan tehtävänä on ylläpitää sellaista omaa ISRC-kooditiedostoa, että oma numerointi voi vaivatta tapahtua.

Koodin ilmoittaminen

Tuottajan pitää ilmoittaa antamansa ISRC-koodit Gramexille annettavassa tuoteilmoituksessa.

Lisätietoja

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry antaa mielellään lisätietoja ISRC-koodista.

Laita meille sähköpostia ifpi@ifpi.fi.

Kesälomiemme ajan heinäkuussa ISRC-kysymyksiin vastaa Maisa Tamminen TO & PE klo 10-13.00.
Puh.  050 302 7395 tai ifpi@ifpi.fi.